ஜ۩۞۩ஜدختــــر زمــــستانஜ۩۞۩ஜ
دیگــر عشــق را باور نمــی کنم! ایــن واژهـ را بــ ِ لجــن کشیــده ایــد

کاش باران بگیرد …
کاش باران بگیرد و شیشه بخار کند…
و من همه ی دلتنگیهایم را رویش “ها” کنم…
و با گوشه ی آستینم همه را یکباره پاک کنم … و خلاص…
Click here to enlarge

برچسب:, | | F!Re G!rL |

دیشب یهو دلــــــــــــم کودتا کرد

" تو " رو می خواســـــــــــت

ســَـرَم رو کردم زیر ِ بالشت

آروم به دلـــــــــــم گفتم

خــــــــــفه شو!!

!! دوره دموکراسی گذشته

می زنم لهـــــــــت میکنمآاا...!!

Click here to enlarge

برچسب:, | | F!Re G!rL |

دل را بدنام نکنیـــــــــــــــــم …
آنچه بعضی ها در سینه دارند
کاروانسراست ؛
نه دل …

Click here to enlarge

برچسب:, | | F!Re G!rL |

بــــــاورم نـــیـــســـت

کـــه آن ســـاده تــــر از آب

مـــرا آتــــش زد .. !!

Click here to enlarge

برچسب:, | | F!Re G!rL |

اســـــمتـــ چـــه بود؟؟؟

می خواهــــم
بن بـــســتــ های زنــدگـــیــم را
به نامتـــــــ كنم ...

   
Click here to enlarge

برچسب:, | | F!Re G!rL |

خیلیا ۲۰ سالگی میمیرن،

۸۰ سالگی دفن میشن ...

Click here to enlarge

برچسب:, | | F!Re G!rL |

زنـدگــﮯ ِ منـــــ و تـو ..

مثـلـــِـ نمــاز ِ دو رکعتـﮯ استــــــ ... . . .


یک شک کافیست تا باطل شود...!!


Click here to enlarge

برچسب:, | | F!Re G!rL |

ناراحت چه هستی؟دنیا که به اخر نرسیده!من نشدیکی دیگهتو که عادت داری..!!
Click here to enlarge

برچسب:, | | F!Re G!rL |

عطرها و آهنگ ها بی رحم ترین عناصر زمینند !بی انکه بخواهی . . .می برندت تا قعر خاطراتی که برای فراموشیشان تا پای غرور جنگیدی
Click here to enlarge

برچسب:, | | F!Re G!rL |

تا بودی لا اقل سایه ای بر سرم بود...

سایه ترس نبودنت...

ولی الان ...!!!

تنهایی سایه ندارد...

ولی درد ... دارد.
Click here to enlarge

برچسب:, | | F!Re G!rL |

چه ساده فريب عمقم را خوردي ،همان زماني كهلنگر سنگين نگاهت را ،در من انداختي ،كشتي ات را به گل نشاندم ......
Click here to enlarge

برچسب:, | | F!Re G!rL |

همیشه سخت ترین جای کار اینه که

وقتی باختی تظاهر کنی که هیچی نشده !!!
Click here to enlarge

برچسب:, | | F!Re G!rL |

بعضــــــی آدمــــــا هستــــــن ، کــــــه فقــــــط از دور آدمــــــن . . . !
Click here to enlarge

برچسب:, | | F!Re G!rL |

یه وقتایی دوس داری یه نفر درکت کنه

همه عالم درکت میکنن الا اون یه نفر !!!
Click here to enlarge

برچسب:, | | F!Re G!rL |

گاهی فرار میکنم ، از فکر کردن به تومثل رد کردن آهنگی که خیلی دوستش دارم...
Click here to enlarge

برچسب:, | | F!Re G!rL |

مي گويند،

دلتنگ نباشم!خداي من...

انگار به آب مي گويند

خيس نباش...!

   
Click here to enlarge

برچسب:, | | F!Re G!rL |

آموخته ام که وابسته نباید شد
نه به هیچ کس،نه به هیچ رابطه ای
و این لعنتی
نشدنی ترین کاری بود که آموخته ام...
Click here to enlarge

برچسب:, | | F!Re G!rL |

دنیـــــــا ؛ آدمهـایی داره

کـــه سکـــوت تـــو را در برابر ضعــف ادبشـون ،

بـه پـــای نفهمیـت مـی گــذارنـد ؛ نـه بـزرگــــــواریـت ... !!!
Click here to enlarge

برچسب:, | | F!Re G!rL |

بعضی روزها که به حد مرگ غمگینی یا حالت بد است،
وقتی از تو می پرسند چرا؟
دیده اید حال آدم بدتر می شود؟
چون نمی توانی توضیح بدهی چرا؟
چون هیچ دلیل محکمه پسندی برای این حد از بد بودن نداری...
Click here to enlarge

برچسب:, | | F!Re G!rL |

✖بیخـــ ـــــ ــود منتظـــــ ــــر نبـــــ ـــــاش

تــــ ــــو خــــ ـــودت رفتـــــ ـــی

بمیــــ ــــرم از دلتنگــــ ــــی هـــ ــم صدایـــ ـــت نمیکنــــ ــم برگـــ ـــردی ...!✖
Click here to enlarge
برچسب:, | | F!Re G!rL |

خــ ـداونــ ـدا ؛قیامتتـ ــ را بر پا کنـــ...تو اگر خسـ ـــته نشـــ ــده ای ، مـ ـا عجیبــــ ـــ خسـته ایمـــــــ ..

برچسب:, | | F!Re G!rL |

گاهی اونقدر خدا زود به خواسته مون جواب میده
که باورمون نمیشه از طرف اون بوده
اینجاست که میگیم:
"عجب شانسی آوردم "
Click here to enlarge

برچسب:, | | F!Re G!rL |

دل من تنها بود
.
.

با تو تنهاتر شد . . .

Click here to enlarge

برچسب:, | | F!Re G!rL |

 

عشق ِ ما همانند ِروز های هفته است!!!

تو شـنـبـه و من جـمـعـه.....!

نمیدانم چرا جـمـعـه اینقدر به شـنـبـه نزدیک است

اما شـنـبـه از جـمـعـه دور است؟
برچسب:, | | F!Re G!rL |

سختــــ‌تـریـــن کـار دنیــا...

تــرمیـم ِ اعتمــادیــه کــه از دستــــ رفتــه !

اعتمـــاد بــه نفستــــــ ،

اعتمـــاد بــه عشقتــــ ،
و
اعتمــــاد بـــه آینـــده تـــــ ...!!!

Click here to enlarge

برچسب:, | | F!Re G!rL |

√ ایـטּ روزهـا زنـدگـی ِ هـمـہ هـمـیـنـہ (!)

مـوسـیـقـــــی و گـیـتـار

زل زدטּ بـہ دیـوار

سـیـگـار بـعـد ِ چایـی

و چـایـی بـعـد ِ سـیـگـار

حـوصـلـہ ے ِ حـرفـاے ِ خـودت رو هـم نـدارے ....

برچسب:, | | F!Re G!rL |


از الـفـبـآی عـشـق

فـقـط

"جـیــم" رآ خـوب یــاد گـرفـتـی!

Click here to enlarge
برچسب:, | | F!Re G!rL |

دلــــــَمـ ساعتی میخواهد . . .


که مانده باشد . . .


روی ساعتهای " با تــــــــــو بودن " !!!

Click here to enlarge
برچسب:, | | F!Re G!rL |

بـِه قـَصــد پــَــروآز

تجـ ـربه کـ ـردم

سقـــوط را !!

Click here to enlargeپروا

برچسب:, | | F!Re G!rL |

شابلوטּ نمـﮯ خواهــد ،

کشــــــــــ ـ ـ ـ ـیدن درد هـــاﮮ مــن ..

کافیستـــ ســر سطــر بنویسـنــد :
.
.
.
" تـــــو "


Click here to enlarge
برچسب:, | | F!Re G!rL |

آهای زمین

یک خمیازه فقط

زیر پای من بکش ؛

همین .//.

Click here to enlarge
برچسب:, | | F!Re G!rL |

هـیـچـکـس بـاور نمیکند

هیچکس

که قلب ادم میتواند

اندازه لایه ازون سوراخ باشد !Click here to enlarge
برچسب:, | | F!Re G!rL |

و عشــــق

قیچــــــی شـــــد !

وقتــــــی تـو سنــــــگ شــــــــدی

و مـن کاغــذی بــی رنـــگ . . .

Click here to enlarge
برچسب:, | | F!Re G!rL |

اشک

ای فرزندِ نامشروعِ من

مرا ببخش

حاصلِ عشقبازیِ من و خاطراتم

تولدِ ناگزیرِ توست...!

Click here to enlarge
برچسب:, | | F!Re G!rL |

✖ حرف میزنے ؛ امــّ ـا . . . . { تلـ ـ ـخ }

محبت مے ڪنے ؛ ولے . . . . { سـ ـرد }

چـﮧ اجباریـ ـست دوسـ ـت داشتن مــלּ . . . ✖

برچسب:, | | F!Re G!rL |

 

مــــــَن که زیـاد سـَر از کـار ِ بـازاریـ ها دَر نمیــــاوَرَمـ

ولـی بـه گـُمانـمـ

حـتمـا جـنسـ هـای جـــدیدشـانـ آمدهـ که

منـ برایــــــت کهنــــه شـُدهـ اَمـ [!]


Click here to enlarge
برچسب:, | | F!Re G!rL |

در انتظار تو

کاسه ی صبر که هیچ ...

صبر کاسه هم ، لبریز شد !

Click here to enlarge
برچسب:, | | F!Re G!rL |

..یک دیوان حافظ

... چند شعر نیمایی


... کمی بی حوصلگی و دلتنگی


... کاغذ و خوکار


... یک غروب نارنجی و یک جاده بی انتها


... ویک دستمال یادگاری برای پاک کردن اشک احتمالی ...

برچسب:, | | F!Re G!rL |