ஜ۩۞۩ஜدختــــر زمــــستانஜ۩۞۩ஜ
دیگــر عشــق را باور نمــی کنم! ایــن واژهـ را بــ ِ لجــن کشیــده ایــد

ی ِ وقـتـآیـی هـسـت

دیـگـه هیـچـی آرومـت نـمـیکـنــه

نـه گـریـه مـیـکـنـی . . .

نـه داد و فـریـاد مـیـکـنـی . . .

فقـط یـه نـفـس و عـمیـــ ــــق مـیـکشـی و

هـزار تـا لـعـنـت بـه خـودت !

برچسب:, | | F!Re G!rL |

هــــــــــــــــي روزگار !

نامرديت ُ در حق من يكي تموم كردي

بابا بســـــــــــــه هر چي كشيدم

گــــــــــور پدر همه نامرديات

بيـــــــــــا يه مردي كنُ منو از اين روزگار محـــــــــو كن

برچسب:, | | F!Re G!rL |

ایـنجا هـ ـمه چیـز خـوب اسـت ...!
همـ ـه چـیـز پـاک اسـ ـت و خـ ـاکی ...!
فقـط کـمی نـ ـگرانـ ـم ... ؛
نمـیدانم ،
از زیـر سـنگ قـبر هم میـتوانم بـبینمت ...؟


   

 

برچسب:, | | F!Re G!rL |