ஜ۩۞۩ஜدختــــر زمــــستانஜ۩۞۩ஜ
دیگــر عشــق را باور نمــی کنم! ایــن واژهـ را بــ ِ لجــن کشیــده ایــد

از اتـــاق خاطـــراتم بوی حـــلوا بلند شــده است
آرام فـــاتــحه ای بــخـــوان...
شـــاید خدا گذشـــته ام را بیــــامــــرزد!!!!!!

[تصویر:  jjx2kcr91ysl3624y0.jpg]

برچسب:, | | F!Re G!rL |

199.png

برچسب:, | | F!Re G!rL |

یــه روز خــــــوب میــــــاد

کـــه بـــالای عکســـــم می نـویســــــن :

انا لالله و انا الیـــــه راجعون ...

یــه خـــط مشکــــی کنــــــارش

منـــم دارم لبخنــــد میزنـــــم تـــو عکـــــس . . .
 

mahtabii آواتار ها

برچسب:, | | F!Re G!rL |

زنـــבگـــــے

چــهـ اتـــفـــاق غــــم انــگــيــزی ســت

وقـــتــی تــنــــــــــــــهــــــ ايــــــــــــے ات

ســــال هــــا

از تــو بــــزرگــــتـــر بـــاشـــد !...
 
MiSs_RoZ آواتار ها

برچسب:, | | F!Re G!rL |

باید قاب بگیرم


حرف هایت را

همه، "عكس" شدند!!

[تصویر:  avatar51344_5.gif]
برچسب:, | | F!Re G!rL |

از تنهایی ام قول گرفته ام ..


كه تنهایم نگذارد..!

 

 
MELINA آواتار ها

برچسب:, | | F!Re G!rL |

این روزها آنقدر تنها شدمـــــــ ــ ـ

که تنهایــــی دلواپسمــــــــ شدهـ !لبخند میزنمــــــــ ــ ـ

تا حدااقل او آرامــــــــ ــ ـ شود...
 
nancy_h آواتار ها
برچسب:, | | F!Re G!rL |

ی ِ وقـتـآیـی هـسـت

دیـگـه هیـچـی آرومـت نـمـیکـنــه

نـه گـریـه مـیـکـنـی . . .

نـه داد و فـریـاد مـیـکـنـی . . .

فقـط یـه نـفـس و عـمیـــ ــــق مـیـکشـی و

هـزار تـا لـعـنـت بـه خـودت !

برچسب:, | | F!Re G!rL |

هــــــــــــــــي روزگار !

نامرديت ُ در حق من يكي تموم كردي

بابا بســـــــــــــه هر چي كشيدم

گــــــــــور پدر همه نامرديات

بيـــــــــــا يه مردي كنُ منو از اين روزگار محـــــــــو كن

برچسب:, | | F!Re G!rL |

ایـنجا هـ ـمه چیـز خـوب اسـت ...!
همـ ـه چـیـز پـاک اسـ ـت و خـ ـاکی ...!
فقـط کـمی نـ ـگرانـ ـم ... ؛
نمـیدانم ،
از زیـر سـنگ قـبر هم میـتوانم بـبینمت ...؟


   

 

برچسب:, | | F!Re G!rL |

Click here to enlarge


تمــــامـﮧ اڪسیـــژטּ ـﮧـای دُنـــیا را هَمــ بیاورنــد

بــﮧ ڪارَم نمیـــآیــد

مـَטּ
پـُــر از ـﮧواے تـــو ام

برچسب:, | | F!Re G!rL |

ایـ ـن روزهـ ـا جـ ـای خـ ـالـ ـی ” تـ ــو ” را بـ ـا عـ ـروسـ ـکی پـ ـر مـ ـی کنـ ـم

هــ مانـ ـنـ ـد تــ ـوســ ـت مـ ـرا ” دوسـ ـت نـ ـدارد ”

احسـ ـاس نـ ـدارد !امـ ــا هـ ـر چـ ـه هسـ ـت ” دل شـ ــکـ ــســ ــتـن ” بـ ـلد نیسـ ـت

Click here to enlarge
برچسب:, | | F!Re G!rL |

برچسب:, | | F!Re G!rL |

نه از سفید و نه از سیاه ،

دیگر از هیچ یک نمی نویسم !

دیگر نه از تو می نویسم و نه از رفتنت ...

هیچ کدام را نمی خواهم ،

همین چند وقت خاطره برای گریه هایم کافیست

برچسب:, | | F!Re G!rL |

تــــو خوشحالی کــه اطرافت شلوغه
تمــــوم دنیــــا روت قیمــــت میــــزاره
ولی جنسی که دورش صف کشیدن
قبــــول کــــن قیمــــت ارزونــــی داره
Click here to enlarge

برچسب:, | | F!Re G!rL |

آدمیست دیگر
یک روز حوصله هیچ چیز را ندارد
دوست دارد بردارد خودش را بریزد دور

برچسب:, | | F!Re G!rL |

بـه مـن يـــــاد بـده..
انـســان مدرني بـاشـم...
و هـر بـار که دلتـنـگـت مي شـوم..
بـه جـاي بـغـض و اشـک..
تـنـهـا بـه ايـن جـمـلـه اکـتـفــا کنـم که..
هـواي بـد ِ اين روزهـــ ــــا..
آدم را افـسـرده مي کنـد ...!!!Click here to enlarge
برچسب:, | | F!Re G!rL |

وقتی عشقت تنهات

گذاشت …

نگران خودت نباش که بدون

اون چی کار کنی،

شرمنده ی دلت باش

که بهت اعتماد کرد!!!

برچسب:, | | F!Re G!rL |

عشق هایت را مثل

کانال تلویزیون عوض می کنی

و افتخار می کنی،

که عشق برایت این چنین است !

و من می خندم …

به برنامه هایی که هیچکدام ،

ارزش دیدن ندارند . . .Click here to enlarge
برچسب:, | | F!Re G!rL |

تو مقصری. اگر من دیگر " منِ سابق " نیستم!

پـس. من را به "مـن" نبودن محکوم نکن...!

من. همـانم که درگیـر عشقش بودی. یـادت نمی آید؟

من همآنـم. حتی اگر این روزها بویِ بی تفاوتی بدهم.


+ بود و نبودت را به رخ من نکش.

+ تو. تو لایق اشک های شبانه ی من هستی.


Click here to enlarge
برچسب:, | | F!Re G!rL |

دستانم شـاید، امـا . . دلـَم نمی رود به نوشتن.
.
.
.ایـن کلمات به هم دوخته شده کجا! احساسات من کجا!

این بار، . . نخـوانده مـرا بفهم!


Click here to enlarge
برچسب:, | | F!Re G!rL |

هـَمـچـون سـآعــَت شنی شــده ام

کــه نــَفـــَس هـآی آخــَرش رآ مـیـزنـَد

و الـتـمـآس مـیـکــُنــَد یـکـی پـیـدآ شـَود وَ بـَرش گــردآنـد

مــَن هــَم ...

نه ...! !

لـُطــفـا بـَرم نـگــردآنـیـد ! ! !

بــُگـذاریــد تــمآم شــَوم...

Click here to enlarge
برچسب:, | | F!Re G!rL |

چه تفاوت عمیقیست بین

تـــنـــهـــایـــی قبل از نبودنت

...و

تـــنـــهـــایـــی بعد از نبودنت !!!

برچسب:, | | F!Re G!rL |

همشه میخـــوآستم بهـــت بگم :

باور کن!

کار من نیست ،

کار دِل است

دِلم

جایی میان نَفَس هایَت

گیر کرده است
برچسب:, | | F!Re G!rL |

ولــــت کــردم و رفتم

نـه اینــکـه دوســـتت نــداشــته باشــم

نـــــه .......

بین خـــودمـــوטּ باشـــه !!

از نــخـودﮮبـــودטּ مــتـنـفـــرم

برچسب:, | | F!Re G!rL |

خدایا... بابت آن روز که سرت داد کشیدم متاسفمـــــــــ...!!!

من عصبانی بودم

برای انسانی که تو میگفتی ارزشــــَش را ندارد

و مــــــــــن پا فشاری می کردم...
Click here to enlarge
برچسب:, | | F!Re G!rL |

Click here to enlarge


بودن با کسی که دوستش نداری و


نبودن با کسی که دوستش داری همه اش رنج است .پس اگر همچون خود نیافتی تنها باش .


مثل خــــــــــــــــــــــــ ـــــــدا
برچسب:, | | F!Re G!rL |

انـــ که دستشـــ را آنــ قدرمحکمـــ گرفته ایـــــ


دیروزعاشقــــ منـــ بود


دستتـــ را خسته نکنــــ!


محکمـــ یا آرامــــ


فرداتــــــوهمــــ تنهاییـــــــ


هــــــــه !!!


Click here to enlarge
برچسب:, | | F!Re G!rL |

Click here to enlarge

صدایت درگوشم زمزمه می شود

نگاهت درذهن مجسم

ولی من

تو را

می خواهم

نه خیالت را
برچسب:, | | F!Re G!rL |

رفتنـــ بهــانه نمیـــ خواهــد ؛

بهـانهــ های مانـدنـــ که تمـامـــ شــود

کــافـیست

Click here to enlarge

برچسب:, | | F!Re G!rL |

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 17 صفحه بعد